top of page

VÅRT FÖRETAG

Förändra spelreglerna

Listy AB har närmare 20 års erfarenhet av byggprojekt, både av bostäder och lokaler.

Vi såg behov av en lösning för shadow gap som sparar tid för både snickare och målare.


Vi tog fram lösningen genom att lyssna på vår kundkrets och förstå deras förväntningar på produkten.

Vi analyserade den information vi samlade in och har utformat våra produkter efter de behov vi identifierade.

Vill du bli en del av vår snabbt växande kundbas? Kontakta oss idag!

bottom of page